ZP/39/2019 Dostawy środków czystości, chemii profesjonalnej, worków na odpady, pojemników plastikowych, oraz różnych artykułów gospodarczych i gastronomicznych z podziałem na 19 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-531 Łódź, Wólczańska
 • Telefon/fax: tel. 426 371 322, , fax. 426 371 322
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
  Wólczańska 191
  90-531 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 371 322, , fax. 426 371 322
  REGON: 47165836000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/pl/c/strona-glowna.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/39/2019 Dostawy środków czystości, chemii profesjonalnej, worków na odpady, pojemników plastikowych, oraz różnych artykułów gospodarczych i gastronomicznych z podziałem na 19 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia są: Dostawy środków czystości, chemii profesjonalnej, worków na odpady, pojemników plastikowych, oraz różnych artykułów gospodarczych i gastronomicznych z podziałem na 19 pakietów wyszczególnionych w poniższej tabeli: Pakiet nr Opis przedmiotu zamówienia 1 Artykuły gospodarcze 2 Fartuchy foliowe 3 Dozowniki, podajniki do papieru 4 Sprzęt gastronomiczny 5 Pojniki dla chorych 6 Ocet spirytusowy, woda demineralizowana 7 Czajniki elektryczne 8 Ręczniki papierowe, papier toaletowy 9 Ścierki, gąbki 10 Stelaże, kije, wiadra, nakładki 11 Chusteczki higieniczne 12 Worki foliowe j.u. 13 Środki czystości dla pracowników 14 Środki czystości 15 Chemia profesjonalna 16 Chemia profesjonalna – wcześniaki i noworodki 17 Pojemniki j. u. na odpady 18 Baseny, kaczki wielorazowe 19 Kosz na śmieci 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załączniki od nr 2 do nr 20 do SIWZ zwane również w dalszej części SIWZ - „Kosztorysem ofertowym – pakiet …”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną