ZP/33/2019 „Dostawy leków, testów, nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych oraz specjalistycznych opatrunków z podziałem na 26 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi.”

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-531 Łódź, Wólczańska
 • Telefon/fax: tel. 426 371 322, , fax. 426 371 322
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
  Wólczańska 191
  90-531 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 371 322, , fax. 426 371 322
  REGON: 47165836000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/strona-glowna.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/33/2019 „Dostawy leków, testów, nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych oraz specjalistycznych opatrunków z podziałem na 26 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia są: „Dostawy leków, testów, nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych oraz specjalistycznych opatrunków z podziałem na 26 pakietów wyszczególnionych w poniższej tabeli: Pakiet nr Opis przedmiotu zamówienia 1,3,4-8,10 Produkty lecznicze 2,9 Leki 11 Testy biologiczne 12 Instrument typu Endo-bag 13 Oznaczniki chirurgiczne 14 Testy kontroli sterylizacji 15 Testy paskowe dezynfekcji 16 Szczotka do mycia narzędzi 17 Folie chirurgiczne 18 Opatrunki z folii 19 Opatrunki specjalistyczne 20 Materiały opatrunkowe 21-22 Opatrunki specjalistyczne 23 Preparat przeciw odleżynom 24 Szwy wchłanialne 25 Szwy niewchłanialne 26 Szwy wchłanialne 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załączniki od nr 2 do nr 27 do SIWZ zwane również w dalszej części SIWZ - „Kosztorysem ofertowym – pakiet …”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną