ZP 32/19 Usługa transportu sanitarnego oraz krwi i składników krwiopochodnych

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-347 Łódź, Kniaziewicza
 • Telefon/fax: tel. +48422516166 , fax. +48422516166
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego
  Kniaziewicza 1/5
  91-347 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48422516166, fax. +48422516166
  REGON: 47121973600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitale.lodzkie.pl/bieganski/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP 32/19 Usługa transportu sanitarnego oraz krwi i składników krwiopochodnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z podziałem na 2 pakiety usług w zakresie: Pakiet nr 1: a) Transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym w składzie co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny (karetka typu S lub N – jeśli dotyczy) – w ilości około 2 845 km, b) Transportu sanitarnego z zespołem podstawowym w składzie co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny (karetka typu P) – w ilości około 3 120 km. c) Transportu sanitarnego z udziałem kierowcy i sanitariusza (karetka typu T) – w ilości około 10 460 km. Pakiet nr 2 - Transportu krwi i składników krwiopochodnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną