ZP 24/19 Dostawa środków dezynfekcyjnych

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-347 Łódź, Kniaziewicza
 • Telefon/fax: tel. +48422516166 , fax. +48422516166
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego
  Kniaziewicza 1/5
  91-347 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48422516166, fax. +48422516166
  REGON: 47121973600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitale.lodzkie.pl/bieganski/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP 24/19 Dostawa środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i produktów biobójczych, z podziałem na 22 pakiety asortymentowe, których szczegółowy asortyment oraz szacunkowe zapotrzebowanie przedstawiono w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji skóry i błon śluzowych Pakiet nr 2 Środki do dezynfekcji skóry Pakiet nr 3 Środek do dezynfekcji narzędzi i sprzętu anestezjologicznego Pakiet nr 4 Preparat do higieny jamy ustnej Pakiet nr 5 Preparat do dezynfekcji endoskopów Pakiet nr 6 Detergent enzymatyczny do wstępnego czyszczenia instrumentów Pakiet nr 7 – Środek do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni Pakiet nr 8 – Środek do dezynfekcji z nadtlenkiem wodoru i jonami srebra Pakiet nr 9 - Środek do dezynfekcji Pakiet nr 10 – Detergenty do myjni-dezynfektorów Pakiet nr 11 – Środek do mycia i dezynfekcji do myjni automatycznej Pakiet nr 12 – Płyn dezynfekcyjny do maszyny myjącej narzędzia. Pakiet nr 13 – Płyn myjący do urządzenia myjąco – sterylizującego Pakiet nr 14 – Preparat do dezynfekcji ciała pacjenta przed zabiegiem. Pakiet nr 15 – Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji sprzętu medycznego. Pakiet nr 16 – Środek neutralizujący Pakiet nr 17 - Środek dezynfekcyjny bakteriobójczy, wirusobójczy, sporobójczy przygotowany do użycia z urządzeniem STERYNIS Pakiet nr 18 – Preparat myjąco – dezynfekcyjny do wszystkich rodzajów powierzchni Pakiet nr 19 – Preparaty do higieny rąk. Pakiet nr 20 – Preparaty do leczenia ran. Pakiet nr 21 – Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych organicznie Pakiet nr 22 – Środki czystości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną