ZP/4/2020 "Dostawy różnych artykułów medycznych z podziałem na 28 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa w Łodzi"

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-531 Łódź, Wólczańska
 • Telefon/fax: tel. 426 371 322, , fax. 426 371 322
 • Data zamieszczenia: 2020-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
  Wólczańska 191
  90-531 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 371 322, , fax. 426 371 322
  REGON: 47165836000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/strona-glowna.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/4/2020 "Dostawy różnych artykułów medycznych z podziałem na 28 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa w Łodzi"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia są: „Dostawy różnych artykułów medycznych tj.: kompresów i gaz opatrunkowych, szczotek do mycia narzędzi endoskopowych, produktów leczniczych, ciśnieniomierzy, termometrów, rurek intubacyjnych, narzędzi laryngologicznych, ssaka elektrycznego, drutów prowadzących hydrofilowych, koszulek dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną, elektrod kończynowych i przyssawkowych, narzędzi bipolarnych laparoskopowych i do chirurgii ogólnej, cewników do pomiaru ciśnienia, etykiet termicznych, czyściw, plastrów, aparatów do podaży leków, leków światłoczułych i płynów infuzyjnych, pojemników plastikowych, gąbek do mycia i dezynfekcji ciała, opatrunków specjalistycznych, jednorazowych sterylnych narzędzi chirurgicznych, jednorazowych zestawów ambulatoryjnych, ręczników jednorazowych do higieny pacjenta, testów kontroli pracy zgrzewarki oraz środków do pielęgnacji ciężko chorych z podziałem na 28 pakietów wyszczególnionych w poniższej tabeli: Pakiet nr Opis przedmiotu zamówienia 1. Kompresy z gazy bielonej, gaza opatrunkowa (niejałowe) 2. Szczoteczki do mycia narzędzi endoskopowych 3. Produkty lecznicze 4. Ciśnieniomierz zegarowy manualny, mankiety do pomiaru ciśnienia 5. Ciśnieniomierz zegarowy manualny, mankiety do pomiaru ciśnienia 6. Ciśnieniomierz automatyczny, mankiety do pomiaru ciśnienia 7. Termometr bezdotykowy na podczerwień do zastosowania w szpitalu 8. Termometr lekarski beztręciowy 9. Rurki intubacyjne do zabiegów z użyciem lasera 10. Narzędzia laryngologiczne (wielokrotnego użytku) 11. Ssak elektryczny 12. Drut prowadzący hydofilowy 13. Koszulki dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną 14. Elektrody przyssawkowe kolorowe dla dorosłych, elektrody kończynowe dla dorosłych 15. Zaawansowane bipolarne narzędzia laparoskopowe i do chirurgii otwartej 16. Cewniki do pomiaru ciśnienia, przewód do pompy 17. Etykiety termiczne 18. Ręczniki / czyściwo 19. Plastry 20. Aparaty do podaży leków, leków światłoczułych i płynów infuzyjnych przez pompę objętościową MEDIMA 21. Pojemnik plastikowy jałowy 22. Gąbki do mycia i dezynfekcji ciała 23. Opatrunki specjalistyczne 24. Jednorazowe sterylne narzędzia chirurgiczne 25. Jednorazowe zestawy ambulatoryjne 26. Ręczniki jednorazowe do higieny pacjenta 27. Test kontroli pracy zgrzewarki 28. Środki do pielęgnacji ciężko chorych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną