ZP/19/2020 - Dostawa odczynników do sekwencjonowania dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP”

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-338 Łódź, ul. Rzgowska
 • Telefon/fax: tel. 42 271 17 52; 271 17 53 , fax. 42 271 17 50
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
  ul. Rzgowska 281
  93-338 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 271 17 52; 271 17 53, fax. 42 271 17 50
  REGON: 47161012700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iczmp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/19/2020 - Dostawa odczynników do sekwencjonowania dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Główny zestaw oligonukleotydów o numerze Mix Panel v4-2JK (173222, IAA18658_1000), zaprojektowanych dla autorskiego panelu genów w systemie On-Demand do sekwencjonowania techniką NGS; objętość odczynnikowa zestawu 96 rekacji; kompatybilny do urządzenia MiniSeq (Illumina) - 192 reakcje 2. Uzupełniający zestaw oligonukleotydów o numerze SpikeIn_To_IAA18658-2 (173223, IAA18660_182, Amplicons 229) zaprojektowanych dla autorskiego panelu genów w systemie On-Demand do sekwencjonowania techniką NGS; objętość odczynnikowa zestawu 3000 reakcji; kompatybilny do urządzenia MiniSeq (Illumina) - 3 000 reakcji 3. Zestaw odczynników do tworzenia bibliotek w systemie Library PLUS dedykowanych do autorskiego panelu genów stworzonego w sytemie On-Demand do sekwencjonowania techniką NGS; objętość odczynnikowa 96 reakcji; kompatybilny do urządzenia MiniSeq (Illumina) - 192 reakcje 4. Zestaw A - 96 ideksów dedykownaych do systemu odczynników AmpliSeq do sekwencjonowania techniką NGS; objętość odczynnikowa 96 reakcji; kompatybilny do urządzenia MiniSeq (Illumina) - 96 reakcji 5. Zestaw B - 96 ideksów dedykownaych do systemu odczynników AmpliSeq do sekwencjonowania techniką NGS; objętość odczynnikowa 96 reakcji; kompatybilny do urządzenia MiniSeq (Illumina) - 96 reakcji 6. Zestaw odczynników składający się z trzech elementów: kartridża (w formacie High Output, 300 cykli), flow cell, buforu hybrydyzacyjnego; kompatybilny do urządzenia MiniSeq (Illumina) - 192 reakcje
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną