Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch konwersatoriów

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-348 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • Telefon/fax: tel. 42 6314 872; 871 , fax. 42 6314573
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
  ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
  91-348 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6314 872; 871, fax. 42 6314573
  REGON: 00028853800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imp.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch konwersatoriów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Dwóch 1-dniowych konwersatoriów, w tym przede wszystkim rekrutacja uczestników na oba wydarzenia (30 osób na pierwsze oraz 30 osób na drugie wydarzenie), zapewnienie sali konferencyjnej przygotowanej do przeprowadzenia obu konwersatoriów, zapewnienie kompleksowej obsługi cateringowej i restauracyjnej na oba wydarzenia, przygotowanie, wydruk i dostarczenie materiałów konferencyjnych na oba wydarzenia. 1. Miejsce przeprowadzenia obu konwersatoriów (2 wydarzenia): a) Muszą się ona odbyć w obiekcie zlokalizowanym na terenie centrum miasta Łodzi, z możliwością dojazdu środkami komunikacji miejskiej z Dworca Fabrycznego lub Łodzi Kaliskiej w ciągu maksymalnie 40 minut z maksymalnie jedną przesiadką b) Wykonawca zapewni organizację obu wydarzeń w hotelu o standardzie, co najmniej 4-gwiazdkowym. c) Obiekt musi posiadać odpowiednio przystosowaną salę konferencyjną dla co najmniej 60 osób w ustawieniu szkolnym wraz z przestrzenią umożliwiająca swobodne przemieszczanie się do stanowiska stałej przerwy kawowej (przerwa będzie odbywać na Sali konferencyjnej, uczestnicy seminarium/konwersatorium muszą mieć zapewniony swobodny dostęp do stanowiska z produktami przerwy kawowej) d) Wykonawca zapewni nieodpłatnie miejsca parkingowe dla 40 uczestników wydarzenia (100 procent na terenie należącym do hotelu), e) Sala konferencyjna w przypadku każdego z dwóch wydarzeń musi spełniać następujące wymagania:  Stół prezydialny udekorowany kompozycją z żywych kwiatów, wraz z miejscami siedzącymi dla min. 5 osób w ustawieniu umożliwiającym swobodny widok na ekran i salę oraz z możliwością korzystania z komputera przenośnego,  Dwa rzutniki multimedialne;  1 ekran o min. Wymiarach: 300 cm x 180cm;  Tablicę typu „Flipchart” i flamastry;  System nagłośnieniowy z min. 4 mikrofonami bezprzewodowymi;  Dostęp do sieci Internet (łącze przewodowe lub bezprzewodowe);  Laptop;  1 listwa rozdzielająca przeciwprzepięciowa z min. 4 gniazdami wraz z dodatkowym przedłużaczem o długości min. 10 m;  Wyposażenie sali konferencyjnej oraz sprzęt multimedialny muszą być sprawne oraz muszą odpowiadać potrzebom Zamawiającego;  w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do sali konferencyjnej winien znajdować się tzw. „stolik rejestracyjny” wraz z wyposażeniem (stół oraz dwa miejsca siedzące dla dwóch osób) w celu zorganizowania rejestracji uczestników spotkania, umożliwiającej podpisywanie się osób na liście obecności;  Miejsca siedzące na sali konferencyjnej w postaci wyściełanych krzeseł, minimalna odległość w rzędzie pomiędzy krzesłami to 20 cm. Krzesła powinny być ustawione w sposób, aby każdy uczestnik widział prelegentów oraz prezentacje multimedialne;  w sali konferencyjnej będzie dostępnych dla uczestników i prowadzących 50 krzeseł,  Klimatyzacja – za salę klimatyzowaną nie uważa się pomieszczeń, do których wniesiono przenośne klimatyzatory;  Temperatura w sali konferencyjnej w czasie całych obrad w granicach 22°-24°C;  Sala będzie posiadać dostęp do światła dziennego,  Sala będzie zarezerwowana dla uczestników wydarzenia w dniu jego realizacji przez co najmniej 8 godzin;  Zapewnienie obsługi technicznej do dyspozycji uczestników przez cały czas trwania wydarzenia. 1.1. Wykonawca zapewni toalety w bezpośredniej bliskości sali konferencyjnej (zaopatrywane w mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe/suszarki) sprzątane systematycznie w czasie trwania wydarzenia. 1.2. Obiekt musi posiadać szatnię udostępnioną dla wszystkich uczestników spotkania (na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę rzeczy powierzonych do przechowywania). Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania wieszaków na odzież ustawianych przed salą konferencyjną lub w sali konferencyjnej, w której odbywa się spotkanie, z zastrzeżeniem zagwarantowania obsługi, odpowiedzialnej za pozostawioną odzież. 1.3. Obiekt, w którym organizowana będzie konferencja, nie może być w trakcie prac remontowo-budowlanych przez cały czas trwania wydarzenia. 1.4. Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania świadczenia usługi najmu sali konferencyjnej i usługi gastronomicznej na terenie jednego obiektu (budynku). 1.5. Oznakowanie obiektu: Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania wejścia do sali konferencyjnej logotypami w kolorze: a) Logotypem NPZ z dopiskiem Konferencja jest finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020; b) Logo Projektu; c) Logo Instytutu Medycyny Pracy d) Logo Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. 2. Ciągła przerwa kawowa 2.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim uczestnikom obu wydarzeń (maksymalnie 45 osób na jednym konwersatorium, tj. w sumie maksymalnie 90 osób na dwóch wydarzeniach objętych usługa cateringową) ciągłej przerwy kawowej, rozumianej jako ciągłe udostępnianie (wraz z adekwatnym do potrzeb bieżącym uzupełnianiem) produktów wymienionych niżej. Produkty ciągłej przerwy kawowej zostaną udostępnione uczestnikom konwersatorium w sali konferencyjnej, Wykonawca zapewni ciągłe udostępnianie: a) kawy (z ekspresu); b) wrzącej wody i herbat ekspresowych – minimum 4 rodzaje, każda torebka z herbatą zapakowana oddzielnie; c) wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej, w ilości co najmniej 0,33l/os.); d) soków 100% – co najmniej 2 rodzaje; e) owoców – minimum 2 rodzaje,; f) warzyw– minimum 2 rodzaje,; g) cukru i słodzika; h) plasterków cytryny; i) śmietanki do kawy; j) kanapeczek koktajlowych – minimum 3 rodzaje (w tym jedna wersja wegetariańska). 2.2. Obsługa jest zobowiązana do systematycznego sprzątania brudnych naczyń pozostawionych przez uczestników korzystających z ciągłej przerwy kawowej. 2.3. Sposób podania: w formie stołu szwedzkiego z zapewnieniem filiżanek, talerzyków, szklanek do zimnych napojów, sztućców i serwetek (bez stosowania plastikowych bądź papierowych sztućców i naczyń), zimne napoje serwowane w szklanych dzbankach, wrzątek do herbaty i kawa w termosach. 2.4. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego uzupełniania wszystkich produktów przerwy w godzinach trwania spotkania. 3. Przerwa obiadowa 3.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim uczestnikom obu wydarzeń obiadu, rozumianego jako bufet z obsługą, (usługą cateringową zostanie objętych maksymalnie 90 osób na obu wydarzeniach, co oznacza że na jednym konwersatorium usługa cateringową zostanie objętych maksymalnie 45 osób), obiad ten będzie zawierał: a) zupy (min. 2 rodzaje, w tym zupa jarska, Zamawiający wymaga aby jedna z zup była w formie kremu oraz jedna z zup była podana z groszkiem ptysiowym lub grzankami), b) ciepłe danie drugie (min. 3 rodzaje, w tym danie jarskie, Zamawiający będzie wymagał aby obiad składał się m.in. z mięs, ryb, potrawek warzywnych oraz kasz różnego rodzaju), c) sałatki (min. 2 rodzaje, sałatki rozumiane jako dania ze świeżych warzyw najwyższej jakości – Zamawiający nie zaakceptuje menu, gdzie składnikami sałatek będą wyłącznie pikle, kiszonki, makarony itp. produkty nie będące świeżymi warzywami), d) deser (min. 2 rodzaje), e) napoje: woda mineralna gazowana i niegazowana, kompot, kawa, herbata. 3.2. Dania będą przyrządzane ze świeżych produktów najwyższej jakości, przygotowywane bezpośrednio przed podaniem. Wykonawca jest zobowiązany ustalić menu z Zamawiającym, biorąc pod uwagę możliwość opcji wegetariańskiej. 3.3. Obiad zostanie podany na jednakowej eleganckiej zastawie, uczestnicy będą posługiwać się sztućcami z tego samego zestawu, obrusy będą nienagannie czyste i wyprasowane. Godzina podania obiadu zostanie ustalona przez wnioskodawcę na 7 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia. 3.4. Wszyscy uczestnicy i organizatorzy wydarzenia będą mogli zjeść obiad na siedząco w tym samym czasie i miejscu. 3.5. Miejsce wydawania i spożywania posiłku powinno znajdować się w tym samym obiekcie, w którym będzie odbywało się konwersatorium, w oddzielnym pomieszczeniu, innym niż sala konferencyjna. 3.6. Wykonawca będzie w całości odpowiedzialny za serwis gastronomiczny w trakcie obiadu (tj. przygotowanie, obsługę kelnerską, zapewnienie i nakrycie stołów, sprzątanie, usuwanie awarii typu niedziałający ekspres do kawy etc. ). 4. Obsługa techniczna wydarzenia: 4.1. Wykonawca będzie przyjeżdżał na spotkania organizacyjne do siedziby Zamawiającego (tj. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8) raz w tygodniu celem uzgadniania szczegółów wydarzenia. 4.2. Zamawiający zastrzega, iż czas odpowiedzi na wiadomość e-mailową lub telefoniczną ze strony Zamawiającego będzie wynosił dla Wykonawcy do godziny. 4.3. Wykonawca zostaje zobowiązany do konsultowania z wyznaczoną osobą po stronie Zamawiającego wszelkich działań w każdym z aspektów organizacji wydarzenia. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco do ustalania szczegółów organizowania konferencji z Zamawiającym i do uzyskania akceptacji Zamawiającego, co do ewentualnych zaproponowanych przez Wykonawcę zmian. 4.4. Wykonawca wyznaczy jedną osobę dedykowaną do kontaktu z odpowiednikiem po stronie Zamawiającego (wszelkie sprawy Zamawiający będzie mógł załatwić z jedną osobą po stronie Wykonawcy), 4.5. Wykonawca odpowiada za rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z zakresem zamówienia. 4.6. Wykonawca jest zobowiązany do stawienia się w miejscu organizacji wydarzenia w jego dniu, co najmniej 60 minut przed rozpoczęciem rejestracji, celem dopilnowania, czy zostały zrealizowane wszelkie warunki zamówienia. Wykonawca zapewni obecność obsługi hotelowej, tj: recepcjonistów oraz managera wydarzenia/osoby wyznaczonej do opieki nad wydarzeniem przez cały czas jego trwania. 4.7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za obsługę rejestracji uczestników. 4.8. Całkowity koszt usługi gastronomicznej na każdym z wydarzeń zostanie ustalony jako iloczyn ceny jednostkowej usługi cateringowej i liczby osób, które wzięły udział w konwersatorium (tj. osób rekrutowanych przez Wykonawcę oraz maksymalnie 15 osób ze strony Zamawiającego – tj. prowadzących konferencję oraz osób zaproszonych przez Zamawiającego). 5. Rekrutacja 5.1. Rekrutacja jest rozumiana jako proces skutecznego zaproszenia uczestników na konwersatoria (wysyłka zaproszeń w formie elektronicznej oraz w razie potrzeby kontakt telefoniczny z potencjalnymi uczestnikami, stworzenie dedykowanej do rekrutacji strony i rejestracja uczestników on-line z zachowaniem stosownych przepisów RODO). 5.2. Wykonawca będzie zobowiązany do rekrutacji na każde z konwersatoriów po 30 uczestników (łącznie na dwa wydarzenia 60 uczestników) i potwierdzenie na 2 dni przed każdym z konwersatoriów przyjazdu co najmniej 30 osób spełniających określone kryteria (kryteria - patrz pkt 6). 5.3. Wykonawca staje się Administratorem pozyskanych danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym, 5.4. Przy pozyskiwaniu danych Wykonawca uwzględni przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – w szczególności dopełni obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO. 5.5. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy, przed każdym konwersatorium w drodze umowy powierzenia przetwarzanych danych osobowych, imiennej listy zawierającej numery telefonów do: • 60 przedstawicieli zakładów pracy (w sumie na dwa konwersatoria Zamawiający przekaże dane do 120 przedstawicieli zakładów pracy) – z każdej organizacji w konferencji mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby. 5.6. W przypadku, gdy z przekazanej listy Wykonawca nie zrekrutuje na jedno konwersatorium 30 osób, będzie zobowiązany do przeprowadzenia dalszej rekrutacji, na własną rękę, wśród zakładów pracy zatrudniających powyżej 50 osób (będą to pracodawcy lub ich przedstawiciele, mający wpływ na politykę prozdrowotną firmy tj. menagerowie, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących, specjaliści BHP, employer branding, zajmujący się benefitami) oraz z organizacji pracodawców. 5.7. Wykonawca zobowiązuje się do raportowania postępów rekrutacji przed każdym z dwóch konwersatoriów: raport na dwa tygodnie oraz 2 dni przez terminem każdego z wydarzeń. 5.8. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania na każde konwersatorium imiennej listy obecności i przekazania jej w formie elektronicznej (e-mailowo) Zamawiającemu na dwa dni przed wydarzeniem. W dniu kiedy będzie odbywało się konwersatorium (zarówno pierwsze jak i drugie) Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu listę obecności uczestników w formie wydruku (formularz listy obecności będzie zawierał nazwę projektu, logo NPZ, logo projektu, logo Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, imię i nazwisko uczestnika wraz z odpowiednią liczbą porządkowa, nazwę firmy, stanowisko, odręczny podpis uczestnika). 5.9. Na potrzeby rekrutacji (zarówno na jedno jak i na drugie konwersatorium) Wykonawca założy skrzynkę e-mailową do kontaktu z uczestnikami, Wykonawca nie będzie kontaktował się z uczestnikami konferencji poprzez inne skrzynki e-mailowe, bez uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca dostarczy na płycie CD zbiór całości korespondencji w ciągu 3 dni po zakończeniu wydarzenia. 5.10. Na potrzeby rekrutacji Wykonawca udostępni infolinię telefoniczną, która będzie działać w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem każdego z wydarzeń, oraz w dniu pierwszego jak i drugiego wydarzenia, działającą w dniach roboczych od 8.30 do 16.30. 6. Opracowanie i dostarczenie materiałów Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i dostarczenia w miejsce realizacji usługi materiałów konferencyjnych wymienionych poniżej, opatrzonych kolorowymi logotypami: logo projektu, logo NPZ oraz logo IMP, materiały będą spełniały kryterium nadruku 4+4. 6.1. Materiały będą zawierały tj.: a) Identyfikator Opis – transparentny, wykonany z twardego tworzywa, zawieszony na taśmie wpiętej w klip (kolor taśmy zostanie ustalony przez Wykonawcę z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia), taśma z klipem w zestawie, identyfikator w rozmiarze 85x50mm. Wykonawca będzie zobowiązany do wydrukowania na identyfikatorach danych uczestników wydarzenia. Liczba – 45 sztuk na jedno konwersatorium oraz 45 sztuk na drugie (w sumie 90 szt). b) Teczkę Opis – teczka z gumką wykonana z mocnego, lakierowanego ze strony zewnętrznej kartonu; grubość co najmniej 300 g/m²; format A4; posiadająca trzy skrzydła wewnętrzne, każde z możliwością regulowanej grubości 0,7 cm (+/- 0,3 mm) i 2,5 cm (+/- 0,5 cm); grzbiet teczki z możliwością regulowanej grubości 0,7 cm (+/- 0,3 mm) i ok. 2,5 cm (+/- 0,5 cm); maksymalna grubość grzbietu pozwoli zmieścić przynajmniej 150 kartek; zapięcie na jedną gumkę. Nakład: 45 sztuk na jedno konwersatorium oraz 45 sztuk na drugie (w sumie 90 szt). c) Notatnik Opis – Wymiary: format A4, 21 cm (+/-1 cm) x 29,7 (+/-1 cm), notes 50-kartkowy, klejenie po krótszym boku, plecy wzmocnione kartonem, kartki gładkie, otwierany do góry. Gramatura papieru co najmniej 90g/m², gramatura okładki notatnika co najmniej 300g/m². Okładka lakierowana (przód okładki). Projekt okładki i środka notatnika spójny z projektem pozostałych materiałów, projekt graficzny zostanie przygotowany przez Wykonawcę. Ostateczny projekt do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, nie później niż 7 dni przed terminem wydarzenia. Nakład: 45 sztuk na jedno konwersatorium oraz 45 sztuk na drugie (w sumie 90 szt). d) Długopis Opis: aluminiowy – Wymiary: 140 mm (+/- 5 mm) x 10 mm (+/- 2 mm), Ø 10 mm (+/- 2 cm) z niebieskim wkładem, kolor długopisu zostanie ustalony przez Wykonawcę z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, nie później niż 7 dni przed terminem wydarzenia. Liczba sztuk: 45 sztuk na jedno konwersatorium oraz 45 sztuk na drugie (w sumie 90 szt). e) Program konferencji Opis: Zamawiający dostarczy treść programu (będzie to, co najmniej: tytuł, miejsce i termin, tytuły poszczególnych części wydarzenia, imiona i nazwiska prelegentów wraz z informacją, jakie instytucje/firmy reprezentują), Wykonawca wydrukuje program na kartce papieru w formacie A4, gramatura papieru co najmniej 90g/m². Liczba sztuk: 45 sztuk na jedno konwersatorium oraz 45 sztuk na drugie (w sumie 90 szt). f) Ankietę ewaluacyjną Opis: Zamawiający dostarczy ankietę w formie elektronicznej (plik Word, maksymalnie 2 strony). Wykonawca będzie zobowiązany do wydruku ankiety na kartce papieru w formacie A4, gramatura papieru co najmniej 90g/m², Liczba sztuk: 45 sztuk na jedno konwersatorium oraz 45 sztuk na drugie (w sumie 90 szt). g) Certyfikaty dla uczestników konferencji Opis: Zamawiający dostarczy treść oraz projekt certyfikatu, Wykonawca będzie zobowiązany do wydruku i dostarczenie certyfikatów, uzupełnienia danych uczestników konferencji na certyfikatach, wydruk–- gramatura papieru co najmniej 280g/m², format A4. Liczba sztuk: 45 sztuk na jedno konwersatorium oraz 45 sztuk na drugie (w sumie 90 szt). Zgodnie z art. 93 ust. 1b ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części Zamówienia nie zostały mu przyznane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55120000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną