Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie wybranych pracowni warsztatowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-138 Łódź, ul. Siedlecka
 • Telefon/fax: tel. 426845148 , fax. 426845148
 • Data zamieszczenia: 2019-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
  ul. Siedlecka 42572
  93-138 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426845148, fax. 426845148
  REGON: 19330600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sosw1.szkoly.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Łódź

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie wybranych pracowni warsztatowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest inwestycja polegająca na wykonaniu pełnej dokumentacji, uzyskaniu niezbędnych opinii, uzgodnień wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (jeśli wymagana) lub dokonaniem zgłoszenia zamiaru prowadzenia prac, oraz wykonaniu prac budowlanych na podstawie projektu przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji w zakresie wykonanie prac remontowo - budowlanych związanych z remontem wybranych pracowni warsztatowych, to jest pracowni fryzjerskiej, pracowni ogrodniczej i pracowni montera instalacji hydraulicznych. W skład niezbędnych do wykonania prac, wchodzi między innymi: remont posadzki, malowanie ścian i sufitów, wymiana 4 sztuk okien, wymiana 1 sztuki drzwi w budynku należącym do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną