Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie 28 balkonów oraz na remoncie dachu budynku warsztatów szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-138 Łódź, ul. Siedlecka
 • Telefon/fax: tel. 426845148 , fax. 426845148
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
  ul. Siedlecka 42572
  93-138 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426845148, fax. 426845148
  REGON: 19330600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.soswl.szkoly.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Łódź

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie 28 balkonów oraz na remoncie dachu budynku warsztatów szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest inwestycja podzielona na dwa zadania (części zamówienia), dotyczące wykonania prac budowlanych polegających na remoncie 28 balkonów oraz na remoncie dachu budynku warsztatów szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi. 1.1. Część pierwsza przedmiotu zamówienia dotyczy prac remontowo-budowlanych, polegających na remoncie 28 balkonów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi. 1.2. Część drga przedmiotu zamówienia dotyczy prac remontowo-budowlanych, polegających na remoncie dachu budynku warsztatów szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi. Zamawiający dopuszcza aby w przedmiotowym postępowaniu wykonawca złożył ofertę na całość zamówienia lub na dowolnie wybraną jego część.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną