„Zakup z dostawą 5 szt. kosiarek bijakowych tylno- bocznych.”

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  Al. Piłsudskiego 12
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
  REGON: 47085064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup z dostawą 5 szt. kosiarek bijakowych tylno- bocznych.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Zakup z dostawą 5 szt. kosiarek bijakowych tylno- bocznych do: Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach: - Obwód Drogowy w Zygrach -1szt.; - Obwód Drogowy w Uniejowie -1 szt.; Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu: - Obwód Drogowy w Białej Rawskiej - 1szt.; Rejon Dróg Wojewódzkich w Seradzu: - Obwód Drogowy w Widawie - 1szt.; Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie: - Obwód Drogowy w Przedborzu - 1szt.;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16310000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną