Zakup z dostawą maszyny wielofunkcyjnej składającej się z dwóch ciągników komunalnych wraz osprzętem: zamiatarki, pługi przednie odśnieżne, posypywarki, kosiarki bijakowe, oraz lawety do ich przewożenia

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  Al. Piłsudskiego 12
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
  REGON: 47085064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup z dostawą maszyny wielofunkcyjnej składającej się z dwóch ciągników komunalnych wraz osprzętem: zamiatarki, pługi przednie odśnieżne, posypywarki, kosiarki bijakowe, oraz lawety do ich przewożenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 kpl. fabrycznie nowego sprzętu - maszyna wielofunkcyjna (ciągnik komunalny wraz z osprzętem) wraz z lawetą dla Obwodów Drogowych w Zygrach i Uniejowie. Zamówienie tworzy całość (z uwagi na kompatybilność zamówienia i zapewnienia niezbędnego dopasowania kompletnego sprzętu). Maszyna wielofunkcyjna (ciągnik komunalny) przewożony będzie w miejsce pracy lawetą samochodową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną