Zakup wraz z dostawą oleju opałowego dla Urzędu Skarbowego w Głownie, Urzędu Skarbowego w Łowiczu, Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej i Urzędu Skarbowego w Łasku

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-436 Łódź, Al. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 042 25 47 163, , fax. 042 25 47 181
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 25 47 163, , fax. 042 25 47 181
  REGON: 00102289000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą oleju opałowego dla Urzędu Skarbowego w Głownie, Urzędu Skarbowego w Łowiczu, Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej i Urzędu Skarbowego w Łasku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą oleju opałowego dla Urzędu Skarbowego w Głownie, Urzędu Skarbowego w Łowiczu, Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej i Urzędu Skarbowego w Łasku w ilości łącznej 138 000 litrów , z podziałem na następujące części. Cześć I zamówienia obejmuje zakup i dostawę oleju opałowego w ilości 50.000 litrów dla Urzędu Skarbowego w Głownie z siedzibą przy ul. Ludwika Norblina 2, 95 – 015 Głowno; Cześć II zamówienia obejmuje zakup i dostawę oleju opałowego w ilości 32.000 litrów dla Urzędu Skarbowego w Łowiczu z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 2, 99 – 400 Łowicz;Cześć III zamówienia obejmuje zakup i dostawę oleju opałowego w ilości 28.000 litrów dla Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej z siedzibą przy ul. Słowackiego 4, 96 – 200 Rawa Mazowiecka; Cześć IV zamówienia obejmuje zakup i dostawę oleju opałowego w ilości 28.000 litrów dla Urzędu Skarbowego w Łasku z siedzibą przy ul. 9-go Maja 31, 98 – 100 Łask. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną