Zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Łódzki Ośrodek Geodezji sprzętu komputerowego i oprogramowania w sześciu zadaniach częściowych.

Łódzki Ośrodek Geodezji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Łódzki Ośrodek Geodezji
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-113 Łódź, Traugutta
 • Telefon/fax: tel. +48 422726806, , fax. +48 422726800
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Ośrodek Geodezji
  Traugutta 21/23
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48 422726806, , fax. +48 422726800
  REGON: 47083053600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.log.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Łódzki Ośrodek Geodezji sprzętu komputerowego i oprogramowania w sześciu zadaniach częściowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Łódzki Ośrodek Geodezji sprzętu komputerowego i oprogramowania w sześciu zadaniach częściowych. w szczególności : Zadanie częściowe nr 1 OSCAN – 12 miesięczny pakiet serwisowy. Okres od 01.12.2019r. do 30.11.2020r. Zadanie częściowe nr 2 Mind Manager Upgrade szt. 2 Zadanie częściowe nr 3 IT Manager – 12 miesięczny pakiet serwisowy. Okres od 01.12.2019r. do 30.11.2020r. Zadanie częściowe nr 4 PL/SQL Developer Annual Service Contract Annual Service Contract dla PL/SQL Developer 5 users. Okres od 02.11.2019 do 01.11.2020 Zadanie częściowe nr 5 Subskrypcja Vademekum Gł. Księgowego Wolters Kluwer. Vademekum Gł. Księgowego wersja Administracja GLOD - 1 użytkownik. Okres od 02.12.2019r. do 01.12.2020r. Zadanie częściowe nr 6 Usługi serwisowe dla ploterów OCE CW600 CW 650 CW500 •CW 600 SN: 1263 czas wykonania serwisu 01.08.2019 – 31.07.2020 •CW 650 SN: 1426 + skaner Czas wykonania serwisu 01.08.2019 – 31.07.2020 •CW 500 SN: 497203761 + Czas wykonania serwisu 01.08.2019 – 31.07.2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72591000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną