Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w 2020 r.

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-532 Łódź, ks. I. J. Skorupki
 • Telefon/fax: tel. 42 638 48 88 , fax. 42 638 48 77
 • Data zamieszczenia: 2020-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
  ks. I. J. Skorupki 21
  90-532 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77
  REGON: 00051418200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w 2020 r. 2. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 części: Część 1 - Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w 2020 r. w płatnej gazecie codziennej o zasięgu krajowym wraz z jej cyklicznymi i okazjonalnymi dodatkami, (która nie jest tabloidem), oraz w jej regionalnym wydaniu ukazującym się w Łodzi, której średnie miesięczne rozpowszechnianie płatne razem we wrześniu 2019 roku wyniosło minimum 90 tys. egzemplarzy, co potwierdzają dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, publikowane na stronie www.teleskop.org.pl. Część 2 - Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w 2020 r. w płatnej gazecie codziennej ukazującej się w województwie łódzkim, (która nie jest tabloidem), której średnie miesięczne rozpowszechnianie płatne razem we wrześniu 2019 roku wyniosło minimum 11 tys. egzemplarzy, co potwierdzają dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, publikowane na stronie www.teleskop.org.pl. Część 3 - Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w 2020 r. w płatnej gazecie codziennej ukazującej się w Łodzi, (która nie jest tabloidem), której średnie miesięczne rozpowszechnianie płatne razem we wrześniu 2019 roku wyniosło minimum 13 tys. egzemplarzy, co potwierdzają dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, publikowane na stronie www.teleskop.org.pl 3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część lub części zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79970000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną