Zakup mebli i regałów metalowych (postępowanie prowadzone z dopuszczeniem składania ofert częściowych – dwie części)

ZUS I Oddział w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: ZUS I Oddział w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-431 Łódź, Zamenhofa
 • Telefon/fax: tel. 42 6382740, 42 638 29 65, , fax. 42 637 52 91
 • Data zamieszczenia: 2020-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZUS I Oddział w Łodzi
  Zamenhofa 2
  90-431 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6382740, 42 638 29 65, , fax. 42 637 52 91
  REGON: 00001775600403
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup mebli i regałów metalowych (postępowanie prowadzone z dopuszczeniem składania ofert częściowych – dwie części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mebli i regałów metalowych, fabrycznie nowych, w pierwszym gatunku (postępowanie prowadzone z dopuszczeniem składania ofert częściowych – dwie części): Część I - dostawa mebli biurowych i krzeseł obrotowych Część II - dostawa regałów metalowych dwustronnych 2. Szczegółowe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia, zasad i terminów wykonywania zawiera Projekt wzoru umowy stanowiący III część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną