„Zakup materiałów wraz z usługą ologowania oraz dostawą do siedziby Zamawiającego”

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-302 Łódź, ul. Snycerska
 • Telefon/fax: tel. 0-42 203 48 00 , fax. 0-42 203 48 17
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
  ul. Snycerska 8
  91-302 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 203 48 00, fax. 0-42 203 48 17
  REGON: 47207753400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup materiałów wraz z usługą ologowania oraz dostawą do siedziby Zamawiającego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Zakup materiałów wraz z usługą ologowania oraz dostawą do siedziby Zamawiającego”. szczególowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną