Zakup i dostawa wraz z rejestracją fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji nadwozia hatchback lub sedan na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-441 Łódź, al. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 0-42 6362313, 6351229, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
  al. Kościuszki 123
  90-441 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 6362313, 6351229, , fax. -
  REGON: 87041600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: nadzór nad warunkami pracy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wraz z rejestracją fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji nadwozia hatchback lub sedan na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rejestracją fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji nadwozia hatchback lub sedan na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu zakup i dostawę wraz z rejestracją fabrycznie nowego, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego samochodu osobowego na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną