,,Zakup i dostawa do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w ramach Projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych ,,WISIENKA - C.D.''

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 92-318 Łódź, al. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 676 34 87 , fax. 42 676 34 99
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi
  al. Piłsudskiego
  92-318 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 676 34 87, fax. 42 676 34 99
  REGON: 47221906900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pcpr-lodzkiwschodni.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Zakup i dostawa do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w ramach Projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych ,,WISIENKA - C.D.''
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi polegającej na zakupie i dostawie do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w ramach Projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych ,,WISIENKA-C.D''. Zamówienie obejmuje ogółem 14 typów urządzeń - 111 sztuk. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany jest w Załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną