Zakup asysty technicznej dla zakontraktowanych licencji produktów Autodesk, dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Łódzki Ośrodek Geodezji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Łódzki Ośrodek Geodezji
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-113 Łódź, Traugutta
 • Telefon/fax: tel. +48 422726806, , fax. +48 422726800
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Ośrodek Geodezji
  Traugutta 21/23
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48 422726806, , fax. +48 422726800
  REGON: 47083053600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.log.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup asysty technicznej dla zakontraktowanych licencji produktów Autodesk, dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup: asysty technicznej dla zakontraktowanych licencji produktów Autodesk dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji. Asysta techniczna dla AutoCad i Autodesk Civil 3D AutoCAD - odnowienie subskrypcji 3 szt. Autodesk Civil 3D - odnowienie subskrypcji 1 szt. Okres asysty technicznej od 25.12.2019 do 24.12.2020 2.Wymagania podstawowe - postanowienia dotyczące Asysty technicznej Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługę Asysty Technicznej w odniesieniu do specyfikacji produktów opisanych w ofercie ważnością do 24 grudnia 2020 roku (12 miesięcy). Zamawiający wymaga od Wykonawcy świadczenia Usługi asysty technicznej zgodnej z warunkami ogólnymi Producenta ustalonymi w umowach licencji Oprogramowania tj. świadczenie usługi spełniającej wymogi usług na poziomie określanym przez Producenta jako „Production support".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72591000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną