Wywóz stałych odpadów komunalnych wraz z udostępnieniem pojemników na odpady na potrzeby podległych jednostek Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-436 Łódź, Al. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 042 25 47 163, , fax. 042 25 47 181
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 25 47 163, , fax. 042 25 47 181
  REGON: 00102289000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz stałych odpadów komunalnych wraz z udostępnieniem pojemników na odpady na potrzeby podległych jednostek Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wywozie stałych odpadów komunalnych wraz z udostepnieniem pojemników na odpady na potrzeby podległych jednostek Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na 12 części: część nr 1 – wywóz stałych odpadów komunalnych i udostępnienie pojemników na odpady dla Urzędu Skarbowego w Głownie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; część nr 2 - wywóz stałych odpadów komunalnych i udostępnienie pojemników na odpady dla Urzędu Skarbowego w Kutnie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; część nr 3 – wywóz stałych odpadów komunalnych i udostępnienie pojemników na odpady dla Urzędu Skarbowego w Łowiczu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; część nr 4 – wywóz stałych odpadów komunalnych dla Urzędu Skarbowego w Opocznie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;część nr 5 – wywóz stałych odpadów komunalnych i udostępnienie pojemników na odpady dla Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;część nr 6 – wywóz stałych odpadów komunalnych i udostępnienie pojemników na odpady dla Urzędu Skarbowego w Poddębicach zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;część nr 7 – wywóz stałych odpadów komunalnych dla Urzędu Skarbowego w Radomsko zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;część nr 8 – wywóz stałych odpadów komunalnych i udostępnienie pojemników na odpady dla Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;część nr 9 – wywóz stałych odpadów komunalnych i udostępnienie pojemników na odpady dla Urzędu Skarbowego w Skierniewicach zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;część nr 10 – wywóz stałych odpadów komunalnych i udostępnienie pojemników na odpady dla Urzędu Skarbowego w Wieluniu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; część nr 11 – wywóz stałych odpadów komunalnych i udostępnienie pojemników na odpady dla Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;część nr 12 – wywóz stałych odpadów komunalnych i udostępnienie pojemników na odpady dla Urzędu Skarbowego w Zgierzu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ. Szczegółowe informacje o warunkach częstotliwości odbioru odpadów, ilości i wielkości pojemników na gromadzenie odpadów zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ. Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną