Wyroby laboratoryje dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, Wólczańska
 • Telefon/fax: tel. 42 6313408, , fax. 42 6313408
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  Wólczańska 171/173
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6313408, , fax. 42 6313408
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyroby laboratoryje dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, w postaci: Część I - Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej Pakiet Nr 1 - Laboratoryjne wyroby szklane (laboratoria studenckie) Pakiet Nr 2 - Laboratoryjne wyroby szklane: naczynia miarowe (laboratoria studenckie) Pakiet Nr 3 - Laboratoryjne wyroby szklane - BNC Pakiet Nr 4 - Laboratoryjne wyroby szklane Pakiet Nr 5 - Produkty z tworzyw sztucznych Pakiet Nr 6 - Produkty z tworzyw sztucznych - BNC Pakiet Nr 7 - Produkty z tworzyw sztucznych Pakiet Nr 8 - Laboratoryjne wyroby szklane Pakiet Nr 9 - Produkty z tworzyw sztucznych Pakiet Nr 10 - Papier tłuszczodporny i inne wyroby papierowe Pakiet Nr 11 - Papier tłuszczoodporny i inne wyroby papierowe - BNC Pakiet Nr 12 - Papier tłuszczodporny i inne wyroby papierowe Pakiet Nr 13 - Zagęszczacze do białek Pakiet Nr 14 - Pipety i akcesoria laboratoryjne Pakiet Nr 15 - Pipety i akcesoria laboratoryjne - BNC Pakiet Nr 16 - Korki, zatyczki, uszczelki, pokrywy do pojemników - BNC Pakiet Nr 17 - Korki, zatyczki, uszczelki, pokrywy do pojemników Pakiet Nr 18 - Korki, zatyczki, uszczelki, pokrywy do pojemników (laboratoria studenckie) Pakiet Nr 19 - Materiały ochronne i zabezpieczające Pakiet Nr 20 - Rękawice jednorazowe (laboratoria studenckie) Pakiet Nr 21 - Rękawice jednorazowe Pakiet Nr 22 - Worki do sterylizacji Pakiet Nr 23 - Worki do sterylizacji - BNC Pakiet Nr 24 - Wyroby plastikowe do płynów i pipetowania Pakiet Nr 25 - Wyroby plastikowe do hodowli komórkowych Pakiet Nr 26 - Produkty z tworzyw sztucznych ogólnego zastosowania, niesterylne: probówki i naczynia (laboratorium studenckie) Pakiet Nr 27 - Produkty z tworzyw sztucznych i materiałów innych (opócz szklanych i metalowych), niesterylne: akcesoria do ważenia, dozowania, wirowania (laboratoria studencie) Pakiet Nr 28 - Dozowniki i pipety automatyczne z akcesoriami (laboratoria studenckie) Pakiet Nr 29 - Akcesoria laboratoryjne pomocnicze: z tworzyw sztucznych i materiałów innych (oprócz szklanych i metalowych) - laboratoria studenckie Pakiet Nr 30 - Produkty z tworzyw sztucznych, sterylne (laboratoria studenckie) Pakiet Nr 31 - Papier tłuszczodporny i inne wyroby celulozowe (laboratoria studenckie) Pakiet Nr 32 - Akcesoria ochronne, zabezpieczające, porządkowe (laboratoria studenckie) Pakiet Nr 33 - Akcesoria laboratoryjne metalowe (laboratoria studenckie) Pakiet Nr 34 - Akcesoria do pomiarów spektrofotometrycznych (laboratoria studenckie) Część II - Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków Pakiet Nr 1 - Laboratoryjne wyroby szklane Pakiet Nr 2 - Produkty z tworzyw sztucznych Pakiet Nr 3 - Papier tłuszczoodporny i inne wyroby papierowe Pakiet Nr 4 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Pakiet Nr 5 - Pipety i akcesoria laboratoryjne Pakiet Nr 6 - Ezy mikrobiologiczne z polistyrenu Pakiet Nr 7 - Inny asortyment Pakiet Nr 8 - Inny asortyment – testy mikrobiologiczne Część III - Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Pakiet Nr 1 - Laboratoryjne wyroby szklane Pakiet Nr 2 - Laboratoryjne wyroby szklane-alkoholomierze, balingomierze, termometry Pakiet Nr 3 - Wyroby szklane - butelki sterylizowalne w wysokich temperaturach Pakiet Nr 4 - Wyroby szklane - kolby Erlenmayera Pakiet Nr 5 - Wyroby szklane - kolby kuliste Pakiet Nr 6 - Wyroby szklane - zlewki Pakiet Nr 7 - Produkty z tworzyw sztucznych Pakiet Nr 8 - Bibuła filtracyjna, sączki Pakiet Nr 9 - Filtracyjne sączki z bibuły Pakiet Nr 10 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Pakiet Nr 11 - Falcon -probówki wirówkowe (plastik) Pakiet Nr 12 - Końcówki do pipet (plastik) Pakiet Nr 13 - Płytki Petriego (plastik) Pakiet Nr 14 - Pipety laboratoryjne Pakiet Nr 15 - Korki metalowe, korki celulozowe Pakiet Nr 16 - Anaerogen, anaerostat Pakiet Nr 17 - Butelki do hodowli, pipety pasterowskie serologiczne, płytki 96-dołkowe Pakiet Nr 18 - Cryobank Pakiet Nr 19 - Filtry membranowe/Filtry strzykawkowe Pakiet Nr 20 - Worki do autoklawu, worki do stomachera Pakiet Nr 21 - Wialki, korki Pakiet Nr 22 - Palniki gazowe i spirytusowe Pakiet Nr 23 - Wyroby metalowe Pakiet Nr 24 - Wytrząsarka Pakiet Nr 25 - Lampa bakteriobójcza, mieszadło magnetyczne Pakiet Nr 26 - Fartuchy jednorazowe Pakiet Nr 27 - Akcesoria do mycia Pakiet Nr 28 - pH-metry Pakiet Nr 29 - Wkłady filtracyjne do autoklawu ASL 80 M Pakiet Nr 30 - Papierki wskaźnikowe Pakiet Nr 31 - Folia aluminiowa z podajnikiem Pakiet Nr 32 - Rękawice jednorazowe Część IV - Instytut Technologii i Analizy Żywności Pakiet Nr 1 - Laboratoryjne wyroby szklane Pakiet Nr 2 - Produkty z tworzyw sztucznych Pakiet Nr 3 - Papier tłuszczoodporny i inne wyroby papierowe Pakiet Nr 4 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Pakiet Nr 5 - Pipety i końcówki do pipet Pakiet Nr 6 - Wyroby laboratoryjne ochronne Pakiet Nr 7 - Wyroby laboratoryjne inne Pakiet Nr 8 - Kolumny do oczyszczania próbek SPE Pakiet Nr 9 - Tygle aluminiowe DSC Pakiet Nr 10 - Kuwety Część V Katedra Biotechnologii Środowiskowej Pakiet Nr 1 - Laboratoryjne wyroby szklane Pakiet Nr 2 - Produkty z tworzyw sztucznych Pakiet Nr 3 - Papier tłuszczoodporny i inne wyroby papierowe Pakiet Nr 4 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Pakiet Nr 5 - Płytki Petriego (plastik) do mikrobiologii Pakiet Nr 6 - Wyroby metalowe Pakiet Nr 7 - Wyroby laboratoryjne ochronne Pakiet Nr 8 - Probówki wirówkowe typu falcone (plastik) Pakiet Nr 9 - Pipety automatyczne laboratoryjne, statywy do pipet Pakiet Nr 10 - Komory/szkiełka do hodowli komórek, nie cytotoksyczne, wolne od pirogenów. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment pakietu (poz. 1-2) pochodził od jednego producenta w celu zgodnego przeprowadzenia/kontynuowania oraz zachowania powtarzalności badań, f. Sigma-Alrich Pakiet Nr 11 - Płytki 96-dołkowe do pomiarów absorbancji i fluorescencji Pakiet Nr 12 - Rynienki do pipet 8-kanałowych, wolne od pirogenów Pakiet Nr 13 - Kolumny Chromabond do SPE, HPLC, GC Pakiet Nr 14 - Naczynia, butelki, płytki i inny asortyment do hodowli linii komórkowych. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment pakietu był kompatybilny z zakupionymi liniami komórkowymi Zamawiającego oraz, aby cały pakiet pochodził od jednego dostawcy w celu zapewnienia kontynuacji, dokładności i kompatybilności eksperymentów (Greiner, Nunc, Falcon, Corning). Pakiet Nr 15 - Cryobank Pakiet Nr 16 - Filtry strzykawkowe Pakiet Nr 17 - Worki do autoklawu, worki do stomachera Pakiet Nr 18 - Vialki do HPLC/MS, nakrętki do vialek Pakiet Nr 19 - Inserty i płytki do hodowli komórek. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment pakietu (poz. 1-2) pochodził od jednego producenta w celu zgodnego przeprowadzenia oraz zachowania/kontynuacji i powtarzalności badań, f. Corning Pakiet Nr 20 - Fartuchy jednorazowe, laboratoryjne Pakiet Nr 21 - Folia aluminiowa z podajnikiem Pakiet Nr 22 - Wąż silikonowy Pakiet Nr 23 - Końcówki do pipet, pudełka na końcówki do pipet (plastik) Pakiet Nr 24 - Filtry ochronne Pakiet Nr 25 - Wytrząsarka typu vortex Pakiet Nr 26 - Lampa bakteriobójcza UV Pakiet Nr 27 - Gruszka pipetowa uniwersalna i półautomatyczna Pakiet Nr 28 - Płyta chłodząca do chłodzenia szkiełek mikroskopowych w teście kometowym typu chill plate for comet assay slides Pakiet Nr 29 - Permanent Marker Pen laboratoryjny, specjalistyczny, do ciekłego azotu Pakiet Nr 30 - Ława grzewcza 4-miejscowa Pakiet Nr 31 - Korki metalowe i celulozowe Pakiet Nr 32 - Skrobaczki do kultur komórkowych Pakiet Nr 33 - Licznik kolonii w pisaku Pakiet Nr 34 - Szkiełka nakrywkowe Thermanox do hodowli komórek oraz mikroskopowania Pakiet Nr 35 - Kuweta do barwienia preparatów mikroskopowych z mostkiem Pakiet Nr 36 - Pudełko chłodzące mini-cooler Pakiet Nr 37 - Komora Thoma i mikrometr obiektywowy Pakiet Nr 38 - pH - metr i akcesoria oryginalne do posiadanych Ph-metrów Pakiet Nr 39 - Anaeorstat Pakiet Nr 40 - Palniki gazowe i spirytusowe Pakiet Nr 41 - Akcesoria zabezpieczające, porządkowe (laboratoria studenckie) Pakiet Nr 42 - Filtry membranowe Pakiet Nr 43 - Kosze i statywy na szalki Petriego Pakiet Nr 44 - Akcesoria do chromatografii GC (posiadany chromatograf Agilent 7890A) Pakiet Nr 45 - Akcesoria do chromatografii GC (posiadany chromatograf Agilent 7890A) Pakiet Nr 46 - Akcesoria do chromatografii GC (posiadany chromatograf Agilent 7890A) - Zamawiający wymaga określonego typu kolumn, pod które została stworzona metodyka o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33793000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną