Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej drogowych obiektów inżynierskich, na odcinkach dróg administrowanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi, z podziałem na 5 części.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-857 Łódź, Irysowa
 • Telefon/fax: tel. 42 233 96 06 , fax. 42 233 96 08; 233 96 75
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
  Irysowa 2
  91-857 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 233 96 06, fax. 42 233 96 08; 233 96 75
  REGON: 01751157500154
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej drogowych obiektów inżynierskich, na odcinkach dróg administrowanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi, z podziałem na 5 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej drogowych obiektów inżynierskich, na odcinkach dróg administrowanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi, z podziałem na 5 części. Część 1 – Wykonanie przeglądów rocznych drogowych obiektów inżynierskich na odcinkach autostrad A1 i A2, administrowanych przez Rejon w Łowiczu. Cześć 2 – Wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich drogowych obiektów inżynierskich na odcinkach autostrad A1 i A2 oraz innych dróg krajowych, administrowanych przez Rejon w Kutnie. Część 3 – Wykonanie przeglądów pięcioletnich drogowych obiektów inżynierskich na odcinku drogi ekspresowej S8, administrowanym przez Rejon w Wieluniu Część 4 – Wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich drogowych obiektów inżynierskich, na odcinkach dróg ekspresowych S8e i S14 oraz innych dróg krajowych, administrowanych przez Rejon w Sieradzu. Część 5 – Wykonanie przeglądów rocznych drogowych obiektów inżynierskich na odcinku autostrady A1 i drogi ekspresowej S8, administrowanych przez Rejon w Piotrkowie Trybunalskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71631450-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną