Wykonanie materiałów edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-051 Łódź, Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 640 65 61, , fax. 42 640 65 61
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
  Piłsudskiego 12
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 640 65 61, , fax. 42 640 65 61
  REGON: 10151554200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parkilodzkie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie materiałów edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie materiałów edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - opracowanie graficzne, spójna, jednolita koncepcja graficzna dla wszystkich wydawnictw, obróbka zdjęć i grafik, tłumaczenie na język angielski, przygotowanie 30 grafik zwierząt, druk, przygotowanie wersji internetowej PDF oraz edytowalnej wersji cyfrowej do niekomercyjnego wykorzystania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną