Wykonanie i montaż poziomów wodnych oraz zestawu hydroforowego do wody hydrantowej p. poż. w budynku Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Łódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2020-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i montaż poziomów wodnych oraz zestawu hydroforowego do wody hydrantowej p. poż. w budynku Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż zgodnie z projektem poziomów wodnych oraz zestawu hydroforowego do wody hydrantowej p. poż. w budynku Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego (dalej: CSK UŁ) przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi w pomieszczeniach piwnicznych pod sufitem. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 1) zamontować zestaw hydroforowy trzypompowy (2+1) o wydajności 36,0m3/h i wysokości podnoszenia 80mH2o + sterowanie + układ pomiarowy wydajności instalacji. 2) połączyć instalację hydrantową p.poż. z istniejącą instalacją p.poż. w budynku CKJ i Auli wyprowadzoną do piwnic budynku stołówki. 3) wykonać próbę ciśnieniową całości instalacji p.poż., rozruch zestawu pompowego i pomiar wydajności hydrantów w nowo wyremontowanym budynku CKJ i Auli z przedłożeniem protokołów. 4) wykonać izolacje ułożonych poziomów. Zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienia w układzie wody hydrantowej ppoż. trzypompowy (2+1) o wydajności 36,0 m3/h i wysokości podnoszenia min. 80mH2O + sterowanie + układ pomiarowy wydajności instalacji. Dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik nr 11 do SIWZ – do pobrania w wersji elektronicznej z Platformy dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną