Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynku Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi przy ul. Narutowicza 34

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-135 Łódź, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 422 089 214 , fax. 422 089 210
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Narutowicza 34
  90-135 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 422 089 214, fax. 422 089 210
  REGON: 47056924000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.larr.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynku Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi przy ul. Narutowicza 34
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynku Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi przy ul. Narutowicza 34
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną