świadczenie usług transportowych dla potrzeb Zarządu Lokali Miejskich w związku z rewitalizacją obszarową centrum Łodzi oraz rewitalizacją Księżego Młyna w podziale na 3 części.

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 628 70 00, , fax. -
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług transportowych dla potrzeb Zarządu Lokali Miejskich w związku z rewitalizacją obszarową centrum Łodzi oraz rewitalizacją Księżego Młyna w podziale na 3 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dla potrzeb Zarządu Lokali Miejskich w związku z rewitalizacją obszarową centrum Łodzi oraz rewitalizacją Księżego Młyna w podziale na 3 części. Część 1: W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług transportowych w związku z rewitalizacją obszarową centrum Łodzi w obszarze działania RON 9, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Szacowany zakres zamówienia: Lp. Rodzaj usługi Szacowana ilość lokali/r-g Jednostka A B C D 1 opróżnianie lokalu wolnego/ przeprowadzka/eksmisja (ryczałt za 1 lokal) RON 9 89 szt. 2 transport doraźny (roboczogodzina*) RON 9 952 godz. Część 2: W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług transportowych w związku z rewitalizacją obszarową centrum Łodzi w obszarze działania RON 11, 12, 13 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Szacowany zakres zamówienia: Lp. Rodzaj usługi Szacowana ilość lokali/r-g Jednostka A B C D 1 opróżnianie lokalu wolnego/ przeprowadzka/eksmisja (ryczałt za 1 lokal) RON 11, 13, 13 165 szt. 2 transport doraźny (roboczogodzina*) RON 11, 12, 13 2080 godz. Część 3: W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług transportowych w związku z rewitalizacją Księżego Młyna w obszarze działania RON 14 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Szacowany zakres zamówienia: Lp. Rodzaj usługi Szacowana ilość lokali/r-g Jednostka A B C D 1 opróżnianie lokalu wolnego/ przeprowadzka/eksmisja (ryczałt za 1 lokal) RON 14 119 szt. 2 transport doraźny (roboczogodzina*) RON 14 1432 godz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną