Świadczenie usług ratownictwa wodnego i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających na terenie strefy mokrej obiektu Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” w Łodzi przy al. Politechniki 10

Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne PŁ "Zatoka Sportu" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne PŁ "Zatoka Sportu"
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-590 Łódź, Al. Politechniki
 • Telefon/fax: tel. +48426312479, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne PŁ "Zatoka Sportu"
  Al. Politechniki 10
  93-590 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426312479, , fax. -
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zatokasportu.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ratownictwa wodnego i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających na terenie strefy mokrej obiektu Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” w Łodzi przy al. Politechniki 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratownictwa wodnego i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających na terenie obiektu Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” w Łodzi przy al. Politechniki 10, zgodnie ze szczegółowym opisem określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71317200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną