Świadczenie usług porzadkowo-czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. "Polesie" w Łodzi

Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-557 Łódź, ul. Andrzeja Struga
 • Telefon/fax: tel. 42 20 84 800 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Łodzi
  ul. Andrzeja Struga 86
  90-557 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 20 84 800, fax. -
  REGON: 000316393
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mcmpolesie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług porzadkowo-czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. "Polesie" w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie na rzecz zamawiającego usług mających na celu zapewnienie czystości i porządku powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych jednostek organizacyjnych Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznik nr 2 do SIWZ. Usługa musi być wykonana zgodnie z „Planem higieny” obowiązującym u Zamawiającego, a stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ. Jeżeli wystąpi rozbieżność co do wykonywania usług określonych w „Planie higieny” a określonych w „Opisie przedmiotu zamówienia”, to obowiązującymi stają się wymogi bardziej restrykcyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną