Świadczenie usług należytego utrzymania stanu sanitarno – porządkowego nieruchomości wraz z terenami przynależnymi na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w okresie październik-grudzień 2020 r.

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 628 70 00, , fax. -
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług należytego utrzymania stanu sanitarno – porządkowego nieruchomości wraz z terenami przynależnymi na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w okresie październik-grudzień 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania nieruchomości administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w okresie październik – grudzień 2020 r. określonych w wykazie adresowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Szacowana powierzchnia sprzątania (nieruchomości Gminne i Skarbu Państwa): 203 525,52 m2. Całkowita szacunkowa wartość zamówienia wynosi 112 372,22 zł netto. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług przez 7 dni w tygodniu polegających na: • sprzątaniu na zewnątrz oraz wewnątrz budynków, • wykonywaniu prac sezonowych i doraźnych (koszenie trawników, odśnieżanie) • roznoszeniu korespondencji na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. Zestawienie nieruchomości objętych niniejszym zamówieniem zawarto w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną