Świadczenie na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Piotrkowie Tryb, Sieradzu i Skierniewicach usług o charakterze konsultantów do obsługi infolinii oraz Call Center

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 042 6641526, 6641210 , fax. 426 641 112
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6641526, 6641210, fax. 426 641 112
  REGON: 43080020000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.uw.gov.pl lub www.lodzkie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Piotrkowie Tryb, Sieradzu i Skierniewicach usług o charakterze konsultantów do obsługi infolinii oraz Call Center
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. CALL CENTER - ŁÓDŹ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi usługi w charakterze konsultanta do obsługi profesjonalnej infolinii oraz call center dedykowanej sprawom obywateli państw trzecich w ramach bieżących potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Do realizacji powyższego zamówienia zamawiający poszukuje 2 osób (konsultantów), jednej osoby ze znajomością języka ukraińskiego lub rosyjskiego oraz jednej osoby ze znajomością języka angielskiego, których zadaniem będzie w szczególności świadczenie na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: 1) Udzielanie informacji na temat: a) procedur i przepisów w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców, uzyskiwania obywatelstwa polskiego, wydawania zezwoleń na pracę i zaproszeń dla cudzoziemców, udzielania świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, repatriacji; b) udzielanie informacji o statusie danej sprawy z zachowaniem obostrzeń dotyczących ochrony danych osobowych i innych określonych w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego; c) organizacji pracy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (w tym: godziny otwarcia, adres, wskazówki dojazdu); 2) Utrzymanie wysokiego poziomu obsługi Klientów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi; 3) Rzetelne wykonywanie zadań, zgodnie z mapą procesów, która zostanie opracowana przez Zleceniodawcę; 2. CALL CENTER – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, SIERADZ i SKIERNIEWICE Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi usług w charakterze konsultantów do obsługi profesjonalnej infolinii oraz call center w Punktach Obsługi Klienta w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach, dedykowanej sprawom obywateli państw trzecich w ramach bieżących potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Do realizacji powyższego zamówienia zamawiający poszukuje czterech osób (konsultantów):  dwie w Punkcie Obsługi Klienta w Piotrkowie Trybunalskim – jednej osoby ze znajomością języka ukraińskiego lub rosyjskiego oraz jednej osoby ze znajomością języka angielskiego;  jedną w Punkcie Obsługi Klienta w Sieradzu – osoby ze znajomością języka ukraińskiego lub rosyjskiego;  jedną w Punkcie Obsługi Klienta w Skierniewicach – osoby ze znajomością języka angielskiego, Zadaniem konsultantów będzie w szczególności świadczenie na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi następujących usług: 1) udzielanie informacji na temat: a) procedur i przepisów w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców, wydawania zezwoleń na pracę; b) etapu prowadzonego postępowania; c) organizacji pracy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (w tym: godziny otwarcia, adres, wskazówki dojazdu); 2) utrzymanie wysokiego poziomu obsługi Klientów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi; 3) rzetelne wykonywanie zadań, zgodnie z Podręcznikiem konsultanta, który zostanie przekazany przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75100000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną