usługa obsługi instruktorskiej zajęć narciarskich i nartorolkarskich Zielonej Łodzi w ramach zadania Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 – wniosek P256ZM, Biegówki na Zdrowiu

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 94-303 Łódź, Konstantynowska
 • Telefon/fax: tel. +48426327579, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-01-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
  Konstantynowska 8/10
  94-303 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426327579, , fax. -
  REGON: 10146567200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zzm.lodz.pl/zapytania-ofertowe.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa obsługi instruktorskiej zajęć narciarskich i nartorolkarskich Zielonej Łodzi w ramach zadania Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 – wniosek P256ZM, Biegówki na Zdrowiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest : Obsługa instruktorska zajęć narciarskich i nartorolkarskich Zielonej Łodzi w ramach zadania Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 – wniosek P256ZM, Biegówki na Zdrowiu. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na terenie Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi przez licencjonowanego (uprawnienia instruktorskie narciarstwa biegowego Polskiego Związku Narciarskiego lub równoważne) i ubezpieczonego instruktora narciarstwa biegowego zajęć narciarskich lub nartorolkarskich. Zajęcia narciarskie mają mieć formułę otwartą, grupa liczyć może maksymalnie 100 osób. Wymagane jest przeprowadzenie nie mniej niż 36 dwugodzinnych zajęć. Terminy powyższych zajęć będą wskazane przez zamawiającego i uzgodnione z wykonawcą na nie mniej niż 48-godzin przed rozpoczęciem zajęć i uzależnione będą od warunków pogodowych, tak by możliwie jak największa ilość zajęć przeprowadzona była gdy pokrywa śnieżna umożliwia przeprowadzenie zajęć na nartach. Zajęcia musza być przeprowadzone przez licencjonowanego (uprawnienia instruktorskie narciarstwa biegowego Polskiego Związku Narciarskiego lub równoważne) i ubezpieczonego instruktora narciarstwa biegowego. Dodatkowo przedmiotem zamówienia jest: • prowadzenie serwisu (konserwacji) sprzętu narciarskiego i nartorolkarskiego w całym okresie obowiązywania umowy, • prowadzenie zapisów na zajęcia nartorolkarskie (przy uwzględnieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO), • zapewnienie odpowiedniej ilości kasków i okularów na zajęcia nartorolkarskie, • wytyczenie śladów oraz oznakowanie trasy na zajęcia narciarskie - trasa określona zostanie przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92600000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną