Usługa wywozu i utylizacji odpadów z kompleksów szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 6393452, 6393458 , fax. 426 393 452
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
  ul. Żeromskiego 113
  90-549 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6393452, 6393458, fax. 426 393 452
  REGON: 47120816400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uskwam.umed.lodz.pl/cms/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wywozu i utylizacji odpadów z kompleksów szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych innych niż niebezpieczne z kompleksów szpitalnych USK im. WAM-CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113, Plac Hallera 1, Pieniny 30, Wierzbowej 38 – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm) o kodzie 18 01 04 wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014 poz. 1923 - j.t. ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną