Świadczenie usługi pralniczej wraz z dzierżawą bielizny operacyjnej i pościelowej

Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-113 Łódź, ul. Milionowa
 • Telefon/fax: tel. 426 761 790 , fax. 426 761 785
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi
  ul. Milionowa 14
  93-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 761 790, fax. 426 761 785
  REGON: 47223718500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jonscher.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi pralniczej wraz z dzierżawą bielizny operacyjnej i pościelowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prania wodnego wraz z czyszczeniem chemicznym asortymentu nie nadającego się do prania wodnego oraz dzierżawą bielizny operacyjnej i bielizny pościelowej. W zakres świadczonych usług pralniczych wchodzi: 1) pranie bielizny operacyjnej i pościelowej, materacy, pokrowców na materace, koców, poduszek, odzieży fasonowej oraz innych (w tym: firany, zasłony, obrusy, itp.); 2) prasowanie; 3) maglowanie/kalandrowanie; 4) dokonywanie drobnych napraw - przez dokonywanie drobnych napraw rozumie się: przyszywanie brakujących guzików, troczków i wymianę zepsutych zamków błyskawicznych; naszywanie łat; obszywanie wstążką poszarpanych brzegów koca; przyszywanie naderwanych części bielizny. Materiał do tych czynności zabezpiecza w ramach realizacji umowy Wykonawca; 5) oznakowanie przy pomocy chipów w systemie RFID (Radiowej Identyfikacji Towaru) całości asortymentu, tj. bielizny będącej własnością Wykonawcy i Zamawiającego, pozwalające na pełen jej monitoring w pralni. Wykonawca udostępni Zamawiającemu dostęp on line do systemu informatycznego Wykonawcy w celu kontroli przez Zamawiającego stanów bielizny; 6) dostawa worków do pakowania bielizny brudnej i skażonej; 7) transport bielizny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Dostawa czystej i odbiór brudnej bielizny realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy w czterech punktach zdawczo-odbiorczych Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, tj.: 1) przy ul. Milionowej 14; 2) przy ul. Przyrodniczej 7/9; 3) przy ul. Leczniczej 6; 4) przy ul. Zarzewskiej 56/58. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku realizowania przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający na etapie postępowania przetargowego zastrzega sobie prawo dokonania oględzin pralni Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną