Sukcesywne dostawy obuwia i środków ochrony indywidualnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego
 • Telefon/fax: tel. 426 160 209 , fax. 426 160 751
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
  ul. Tokarzewskiego 2
  91-842 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 160 209, fax. 426 160 751
  REGON: 47079708100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy obuwia i środków ochrony indywidualnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy obuwia i środków ochrony indywidualnej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. CZĘŚĆ NR 1: sukcesywne dostawy obuwia; CZĘŚĆ NR 2: sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną