Sukcesywne dostawy nowych opon przemysłowych do maszyn

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego
 • Telefon/fax: tel. 426 160 209 , fax. 426 160 751
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
  ul. Tokarzewskiego 2
  91-842 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 160 209, fax. 426 160 751
  REGON: 47079708100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy nowych opon przemysłowych do maszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest, sukcesywne dostawy nowych opon przemysłowych do maszyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ), określa Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34350000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną