Sukcesywne dostarczanie wkrętów, płytek oraz fibrynowego kleju tkankowego

Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-113 Łódź, ul. Milionowa
 • Telefon/fax: tel. 426 761 790 , fax. 426 761 785
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi
  ul. Milionowa 14
  93-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 761 790, fax. 426 761 785
  REGON: 47223718500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jonscher.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostarczanie wkrętów, płytek oraz fibrynowego kleju tkankowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie wkrętów, płytek oraz fibrynowego kleju tkankowego, w podziale na następujące zakresy: Zakres I - Wkręty; Zakres II - Płytki; Zakres III - Fibrynowy klej tkankowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 3 i 8 do SIWZ. 2. Dodatkowo Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania banku implantów w ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 3 do SIWZ. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia do Apteki oraz na Blok Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź) realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141770-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną