Sukcesywne dostarczanie osprzętu medycznego

Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-113 Łódź, ul. Milionowa
 • Telefon/fax: tel. 426 761 790 , fax. 426 761 785
 • Data zamieszczenia: 2019-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi
  ul. Milionowa 14
  93-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 761 790, fax. 426 761 785
  REGON: 47223718500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: //bip.jonscher.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostarczanie osprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie osprzętu medycznego w podziale na następujące zakresy: Zakres I - Osprzęt kompatybilny z aparatem VIO 300D firmy Erbe, Zakres II - Osprzęt kompatybilny z aparatami firmy Emed, Zakres III - Osprzęt kompatybilny ze sprzętem firmy Stryker; Zakres IV - Osprzęt kompatybilny z aparatem Delphis UDS-94 firmy Laborie Medical Technologies, Zakres V - Osprzęt kompatybilny ze sprzętem firmy Richard Volf, Zakres VI - Osprzęt laparoskopowy, Zakres VII - Osprzęt do kardiomonitorów, Zakres VIII - Pozostały osprzęt medyczny. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na osiem Zakresów: Zakres I-V – zakresy niepodzielne (bez możliwości składania ofert na poszczególne pozycje), Zakres VI-VIII – zakresy podzielne (z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia do odpowiednich jednostek (oddziałów, bloków operacyjnych, pracowni, Sekcji Zaopatrzenia, itp.) Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113, ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź) realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31700000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną