Sukcesywne dostarczanie nici okulistycznych

Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-113 Łódź, ul. Milionowa
 • Telefon/fax: tel. 426 761 790 , fax. 426 761 785
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi
  ul. Milionowa 14
  93-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 761 790, fax. 426 761 785
  REGON: 47223718500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jonscher.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostarczanie nici okulistycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie nici okulistycznych do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia do Apteki Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, tel. (42) 67-61-774 w. 112, faks.: (42) 676-17-85)) realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141120-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną