Sukcesywna dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 32 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-063 Łódź, ul. Zachodnia
 • Telefon/fax: tel. 42 6322361 , fax. 426 322 361
 • Data zamieszczenia: 2020-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi
  ul. Zachodnia -
  91-063 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6322361, fax. 426 322 361
  REGON: 43517650000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mzz.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 32 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy naturalnych, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 32 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi o wysokiej jakości zdrowotnej, zapewniających bezpieczeństwo konsumenta, odpowiadających jakości handlowej określonej w obowiązujących przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w jego oznakowaniu. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy, od poniedziałku do piątku, codziennie, w godzinach 06:00 - 07:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną