Sukcesywna dostawa gazów do butli własnych Zamawiającego i dzierżawionych oraz ciekłego azotu dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Łódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa gazów do butli własnych Zamawiającego i dzierżawionych oraz ciekłego azotu dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów do butli własnych Zamawiającego i dzierżawionych, ciekłego azotu i helu oraz suchego lodu dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część 1 - Sukcesywna dostawa gazów do butli własnych Zamawiającego i dzierżawionych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku Nr 2a. Część 2 - Sukcesywna dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą dwóch zbiorników dla Pracowni Spektroskopii Molekularnej Katedry Chemii Organicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku Nr 2b. Część 3 - Sukcesywna dostawa ciekłego azotu dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku Nr 2c.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24100000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną