SPRZEDAŻ I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH IDENTYCZNYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH MINIMUM 6-CIO OSOBOWYCH, SPEŁNIAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY EMISJI SPALIN EURO 6, ROK PRODUKCJI 2020 LUB 2019, MOC SILNIKA MIN. 90kW, ŁADOWNOŚĆ MIN. 800 kg - W ILOŚCI 2 SZTUK

Łódzki Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Łódzki Zakład Usług Komunalnych
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 94-102 Łódź, ul. Nowe Sady
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Zakład Usług Komunalnych
  ul. Nowe Sady 19
  94-102 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lzuk.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPRZEDAŻ I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH IDENTYCZNYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH MINIMUM 6-CIO OSOBOWYCH, SPEŁNIAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY EMISJI SPALIN EURO 6, ROK PRODUKCJI 2020 LUB 2019, MOC SILNIKA MIN. 90kW, ŁADOWNOŚĆ MIN. 800 kg - W ILOŚCI 2 SZTUK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  SPRZEDAŻ I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH IDENTYCZNYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH MINIMUM 6-CIO OSOBOWYCH, SPEŁNIAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY EMISJI SPALIN EURO 6, ROK PRODUKCJI 2020 LUB 2019, MOC SILNIKA MIN. 90kW, ŁADOWNOŚĆ MIN. 800 kg - W ILOŚCI 2 SZTUK. Szczegółowy opis i wielkość przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w załączniku Nr 1 do SIWZ, zaś Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ. Zamawiający podkreśla, że oferowane przez Wykonawców samochody dostawcze muszą być identyczne, tj. muszą to być pojazdy tożsame w zakresie marki, modelu, rocznika oraz pozostałych parametrów wskazanych przez Zamawiającego (za wyjątkiem koloru pojazdów).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34136000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną