Serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiekcie Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego PŁ Zatoka Sportu w Łodzi przy al. Politechniki 10

Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne PŁ "Zatoka Sportu" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne PŁ "Zatoka Sportu"
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-590 Łódź, Al. Politechniki
 • Telefon/fax: tel. +48426312479, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne PŁ "Zatoka Sportu"
  Al. Politechniki 10
  93-590 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426312479, , fax. -
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zatokasportu.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiekcie Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego PŁ Zatoka Sportu w Łodzi przy al. Politechniki 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiekcie Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego PŁ Zatoka Sportu w Łodzi przy al. Politechniki 10, zwanego dalej ACSD lub Obiektem, z podziałem na części jn.: Część 1 – serwis wentylatorów dachowych i oddymiających firmy BSH, Część 2 – serwis klap dymowych p-poż. firmy MERCOR, Część 3 - serwis centrali wentylacyjnych firmy MENERGA, Część 4 – serwis centrali firmy SWEGON, Część 5 – serwis agregatu wody lodowej firmy COOL, Część 6 – serwis żaluzji firmy COLT, Część 7 – serwis wentylatora napowietrzającego firmy SYSTEMAIR. Opis Przedmiotu Zamówienia określony został w Załączniku nr A do SIWZ – wykaz urządzeń wraz z częstotliwością i przedziałami czasowymi wykonywania serwisów (z podziałem na części), w Załączniku nr B1-B14 do SIWZ – zakres serwisu oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną