Roboty remontowe budowlane: hall – na parterze obiektu, łazienka i WC dla personelu, łazienka dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 203/205 – dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-012 Łódź, ul.Kilińskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 6324034 , fax. 42 6324130
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
  ul.Kilińskiego 102
  90-012 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6324034, fax. 42 6324130
  REGON: 00434557500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mops.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe budowlane: hall – na parterze obiektu, łazienka i WC dla personelu, łazienka dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 203/205 – dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  HALL - parter : • przygotowanie ścian i sufitów (zeskrobanie starej farby, gruntowanie) • gładzie gipsowe ścian i sufitu • malowanie emulsyjne ścian i sufitów • demontaż paneli ściennych • naprawa podłoża po demontażu paneli ściennych • wykonanie cokolika wys.10 cm (terakota) • wykonanie tynku żywicznego – wys. 2,00 m (kolorystyka – w uzgodnieniu z Użytkownikiem) • zabezpieczenie sprzętów i podłogi folią osłonową • wymiana 3 szt. lamp sufitowych (belka 2*36W) • malowanie 2-krotne farbą olejną (obustronnie) ścian stalowych przeszklonych • wywóz materiałów z demontażu po wykonanych robotach ŁAZIENKA I WC DLA PERSONELU: • przygotowanie ścian i sufitów (zeskrobanie starej farby, gruntowanie) • gładzie gipsowe • malowanie emulsyjne ścian i sufitów • malowanie olejne rur wodociągowych, grzejników • wymiana zaworu odcinającego • przeczyszczenie podejść kanalizacyjnych – 5 szt. • wymiana osprzętu sanitarnego (miska ustępowa + deska – na KOMPAKT, umywalki – 2 szt.- „60”na „nodze”, „50”) • wymiana baterii (prysznicowa, 2 baterie umywalkowe uruchamiane dźwignią) • wymiana brodzika – narożny „80”półokrągły, wysoki • wymiana kabiny prysznicowej (szkło bezpieczne) • dopasowanie stolarki drzwiowej • wymiana zamków łazienkowych • wymiana klamek z szyldami • wymiana kratek wentylacyjnych • wywóz materiałów z demontażu po wykonanych robotach ŁAZIENKA DLA PENSJONARIUSZY: • przygotowanie ścian i sufitów (zeskrobanie starej farby, gruntowanie) • gładzie gipsowe • malowanie emulsyjne ścian i sufitów • wymiana kratek wentylacyjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną