Roboty malarskie na wszystkich obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 6393452, 6393458 , fax. 426 393 452
 • Data zamieszczenia: 2020-08-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
  ul. Żeromskiego 113
  90-549 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6393452, 6393458, fax. 426 393 452
  REGON: 47120816400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uskwam.umed.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty malarskie na wszystkich obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są: roboty malarskie wykonywane cyklicznie w okresie 36 miesięcy na wszystkich obiektach USK im. WAM-CSW w Łodzi i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45440000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną