Roboty budowlane w pomieszczeniach Wydziału Mechanicznego - budynek A22-b.

Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 631 22 11 , fax. 42 631 27 02
 • Data zamieszczenia: 2019-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
  ul. Stefanowskiego 1/15
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 631 22 11, fax. 42 631 27 02
  REGON: 15830000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w pomieszczeniach Wydziału Mechanicznego - budynek A22-b.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane związane z odświeżeniem pomieszczeń oraz wymianą instalacji elektrycznej w budynku A-22b. Remont obejmuje pomieszczenie dydaktyczne (kreślarnia), dwa pomieszczenia pracy twórczej studentów, pomieszczenie laboratoryjne, pomieszczenie socjalne oraz korytarz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną