Renowacja i odtworzenie zewnętrznej stolarki otworowej w willi Reinholda Richtera, ul. ks. hm. I. Skorupki 6/8 w Łodzi, wpisanej do rejestru zabytków w formie zaprojektuj i wybuduj

Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 631 20 12 , fax. 42 631 24 04; 42 631 21 04
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne
  ul. Żeromskiego 116
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 631 20 12, fax. 42 631 24 04; 42 631 21 04
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja i odtworzenie zewnętrznej stolarki otworowej w willi Reinholda Richtera, ul. ks. hm. I. Skorupki 6/8 w Łodzi, wpisanej do rejestru zabytków w formie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia, który opisuje Program funkcjonalno-użytkowy, jest wykonanie renowacji i odtworzenie zewnętrznej stolarki otworowej w willi Reinholda Richtera, wpisanej do rejestru zabytków nr A/53. Celem prac jest odtworzenie pierwotnego wyglądu oraz funkcjonalności stolarki zewnętrznej willi. Szczególny nacisk należy przyłożyć na dbałość o przywrócenie historycznych rozwiązań zarówno materiałowych, technologicznych jak i estetycznych z przełomu XIX i XX wieku. Zakres prac obejmuje ponadto skucie tynków lub piaskowanie oraz odgrzybienie ścian i sufitów w suterenie przed przystąpieniem do renowacji stolarki zgodnie z zaleceniami ekspertyzy mykologicznej. Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest opracowanie indywidualnego programu prac dla każdego okna oraz drzwi zewnętrznych zaakceptowanego przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie projektu prac konserwatorskich, który zostanie zaakceptowany przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia, 2) Wykonanie renowacji i odtworzenie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, 3) Skucie tynków oraz odgrzybienie ścian i sufitów w suterenie przed przystąpieniem do renowacji stolarki zgodnie z zaleceniami ekspertyzy mykologicznej. Zamawiający zwraca uwagę, iż po zawarciu umowy wymagać będzie od Wykonawcy polis OC oraz CAR/EAR uwzględniającej minimalne wymogi wskazane w Załączniku nr 4 do wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną