Remont sanitariatów damskiego i męskiego na parterze budynku B Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Banacha 1/3 w Łodzi wraz z wymianą wyposażenia

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Łódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sanitariatów damskiego i męskiego na parterze budynku B Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Banacha 1/3 w Łodzi wraz z wymianą wyposażenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont sanitariatów damskiego i męskiego na parterze budynku B Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Banacha 1/3 (parter) wraz z wymianą wyposażenia. W ramach prac należy wykonać: 1. niezbędne prace rozbiórkowe i demontażowe, 2. wymianę posadzek, 3. wymianę sufitów i okładzin ściennych, 4. wymianę drzwi wejściowych i ścianek kabinowych wraz z drzwiami, 5. wyminę urządzeń sanitarnych wraz z wymianą podejść instalacji wodnej i kanalizacyjnej, 6. wymiana baterii umywalkowych i spłuczek do pisuarów na bezdotykowe zgodnie z kosztorysem nakładczym, 7. wymiana instalacji elektrycznej oraz potrzebnego osprzętu wraz z koniecznymi instalacjami, 8. montaż opraw oświetleniowych sufitowych oraz oświetlenia w ścianach wraz z nowym podejściem zasilającym z istniejącej instalacji, 9. wymianę, grzejników centralnego ogrzewania. Podstawowe parametry remontowanych pomieszczeń • Powierzchnia toalety damskiej 15, 20 m2, • Powierzchnia toalety męskiej 21,35 m2 Szczegółowy zakres prac określa projekt aranżacji stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ i przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. Projekt aranżacji (stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz przedmiar robót (stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ) – do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną