Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku A4 Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, Wólczańska
 • Telefon/fax: tel. 42 6313408, , fax. 42 6313408
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  Wólczańska 171/173
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6313408, , fax. 42 6313408
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.binoz.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku A4 Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia remont i adaptacja pomieszczeń w budynku A4 Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej przy ul. Wólczańskiej 171/173. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi kosztorys nakładczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną