REMONT BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W ŁODZI UL. WIOSENNA 1

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Orląt Lwowskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Orląt Lwowskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-535 Łódź, ul. Wiosenna
 • Telefon/fax: tel. 42 684 19 76, , fax. 42 684 19 76
 • Data zamieszczenia: 2019-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Orląt Lwowskich
  ul. Wiosenna 1
  93-535 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 684 19 76, , fax. 42 684 19 76
  REGON: 73112300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sp7lodz.wikom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W ŁODZI UL. WIOSENNA 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łodzi ul. Wiosenna 1 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: a) opis przedmiotu zamówienia –załącznik nr 10 do SIWZ, b) specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 11 do SIWZ, c) przedmiar robót – załącznik 12 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną