Remont 5 sztuk zagęszczarek osadu firmy Bellmer Turbodorian Compact TD3"

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-469 Łódź, ul. Sanitariuszek
 • Telefon/fax: tel. 426 404 776 , fax. (042) 640 47 75
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
  ul. Sanitariuszek 66
  93-469 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 404 776, fax. (042) 640 47 75
  REGON: 47054203300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gos.lodz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont 5 sztuk zagęszczarek osadu firmy Bellmer Turbodorian Compact TD3"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont wraz z dostawą części zamiennych 5 szt. zagęszczarek osadu BELLMER TURBODRAIN COMPACT TD3 dla potrzeb Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. Przewidywana ilość maszyn do remontu : w 2019r. 3 szt, oraz w 2020r. 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki A i B do formularza ofertowego zał.nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50530000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną